Pei-Jiun Tsai

Pei-Jiun Tsai
  1. Department of Critical Care Medicine, Veteran General Hospital, Taipei, Taiwan, R.O.C.
  2. Institute of Clinical Medicine, National Yang Ming University, Taipei, Taiwan, R.O.C.
 
Biography

Pei-Jiun Tsai is currently working at Institute of Clinical Medicine, National Yang Ming University, Taipei, Taiwan, R.O.C. His research areas are Wharton’s jelly, mesenchymal stem cells, hepatocytes, liver failure, transplantation.

 
Research Interest

Wharton’s jelly, mesenchymal stem cells, hepatocytes, liver failure, transplantation.

Global Experts in the subject
A. Jeyakumar Abdulaziz A. Zorgani Abdulaziz Zorgani
Abdulhamid M. Alkout Adriana Fernandes da Silva Andrea S Torr�o
Arthi Chandran Arun Kumar Asha K K
Astha Nigam Atay B Avnish Kumar
B Kiran B Raghu Baoguo Sun
Belgherbi A. Bessaid A. Bheemasen R
Bibek Poudel Caroline Huber Rosa Chao-Chia Weng
Chen-Tin Liu Chen-Yuan Hsiao Cheng-Hsi Su
Chi-Ming Wu Chia-Hsin Pan Chia-Yu Wu
Chie-Pein Chen Ching-Zong Wu D. Ghosh
Dr Aruna Kumari R Dr Navin Gupta Dr P.S. Pawan Kalyan
Dr Prabhavati Dr Suma H.R Dr. Iyshwarya U
Elizabeth Une Amuta Evan C Meszaros Evandro Piva
Farzeen Tanwir Federico Leonardo Motta G. Sivaradje
Gaurav Gupta Gautham S A Geetha RV
Giacomo Rossi Govind Rai Garg Hadassa Batinga
Hadjidj I. Han-Yi Cheng Hatem belguith
Heng-Jui Hsu Heyam Y. Abello Hongyu Qiao
Hsi-Jen Chiang Hsiao-Huang Chang Huijuan Zhang
Hwai-Shi Wang I Samanta Imoh Okon
Jaywant Jadhav Jia-Fwu Shyu Jindal Alka
Jing Wang K Saravana Murali K. Kanagasabai
KARaveesha Kabir Md Shahidul Keng-Liang Ou
Kiran K Andra Yu-Jia Chang