Y Prashanthi

Y Prashanthi

 University College of Science and Informatics, Mahatma Gandhi University, Nalgonda

 
Biography

Y Prashanthi is from University College of Science and Informatics, Mahatma Gandhi University, Nalgonda

 
Research Interest

 Drug Interaction