Savas Yilmaz

Savas Yilmaz

Ondokuz Mayis Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 55139,
Samsun
Turkey

 
Research Interest

Fisheries

 

Relevant Conferences